Pardubický kraj

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
ROCK FEST CHORNICE
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Poskytování informací, příjem podání - původní

Poskytování informací, příjem podání

 

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytnuté informace 2016

Poskytnuté informace 1/2017.pdf

Poskytnuté informace 2/2017.pdf

Poskytnuté informace 3/2017

Žádost o poskytnutí informací 

Smlouva o právu k provedení stavby.pdf

Darovací smlouva.pdf

Smlouva o pronájmu pozemků.pdf

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemku.pdf

Smlouva o uzavření bud. sml. o zřízení věc. břemene.pdf

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavř. bud. sml. o zřízení věc. břemene.pdf

Smlouva o zřízení věcného břemene.pdf

Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovité věci.pdf

Znalecký posudek.pdf

Poskytnuté informace 4/2017

Poskytnuté informace 5/2017

 Poskytuté informace 6/2017

Poskytnuté informace 7/2017

Poskytnuté informace 8/2017

Poskytnuté informace 9/2017

Poskytnuté informace 1/2018

 Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Chornicích, Jevíčská 41 v úředních dnech a hodinách:

  pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.

 2. Telefonické podání: pevná linka - 461 327 807
  Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 3. Písemnou žádost lze doručit elektronicky na adresu obec.chornice@jevicko.net, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Jevíčská 41, 569 42 Chornice, případně faxem
  na číslo 461 327 807.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Chornici, Jevíčská 41 v úředních dnech a hodinách:

pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.

Telefonické podání: pevná linka - 461 327 807
poštou na adresu Obecní úřad, Obecní úřad, Jevíčská 41, 569 42 Chornice

Elektronicky na e-mail: obec.chornice@jevicko.net (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: viz základní informace
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě v Chornici, Jevíčská 41
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Jevíčská 41, 569 42 Chornice
 • Formulář - pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

scan0018.pdf