Obecní úřad

 

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje. Statistické údaje.

Organizační struktura

Organizační struktura úřadu. Kontaktní údaje na pracovníky úřadu. Úřední hodiny.

Poskytování informací a příjem podání

Způsob poskytování informací podle zák. č. 106/99 Sb. Příjem podání žádostí a odvolání. Výroční zprávy o poskytování informací.

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky. Výčet důležitých právních předpisů. Usnesení zastupitelstva. Výběrová řízení.

Rozpočet

Informace o příjmové a výdajové části rozpočtu v současném a minulém roce.

Elektronická podatelna

On-line formulář pro zaslání zprávy na obecní úřad.

Úřední deska

On-line elektronická úřední deska.

Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů.

Zadost o dotaci - spolky a organizace.doc

 

Pasport místních komunikací - jednotlivé mapové výřezy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ

PMK_Chornice_pasportyMK.pdf

PMK_Chornice_přehledka.pdf

PMK_Chornice_sumář.pdf

PMK_Chornice_tabulky_DZ.pdf

PMK_Chornice_tabulky_MKIII.pdf

PMK_Chornice_tabulky_MKIV.pdf

PMK_Chornice_tabulky_UK.pdf

PMK_Chornice_TZ.pdf

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů.pdf

Prohlášení o ochraně osobních údajů (2).pdf