Obec Chornice

Letecký pohledChornice leží v Pardubickém kraji na tzv. Malé Hané, což je část Boskovické brázdy mezi řekou Třebůvkou a Boskovicemi. Dominantou obce je dvoulodní gotický kostel sv. Vavřince. Byl vybudován na místě bývalé tvrze a jeho mohutná věž s pozdně gotickou stupňovitou střechou a čtyřmi vížkami je dobře viditelná ze širokého okolí.

Obec Chornice vznikla v době německé kolonizace ve 13. století, první písemná zmínka pochází z roku 1258. Okolní oblast však byla osídlena mnohem dříve... více o historii.

KostelPřed druhou světovou válkou byly Chornice německou obcí a psaly se německy – Kornitz. Ještě v polovině roku 1945 bylo německých obyvatel 968 a českých jen 121. Po válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec nově osídlena.

V obci působí základní a mateřská škola, knihovna, Sbor dobrovolných hasičů.

Počet obyvatel v současné době:  885