Úřední deska


Obec Chornice vede evidenci listin dle zákona o střetu zájmů. Listiny jsou umístěny v budově obecního úřadu a jsou přístupné v době úředních hodin Obecního úřadu v Chornicích.


Naposledy změněno: 2. 8. 2017 8:16