Organizační struktura

Obecní úřad

Jiří Smékal
starosta
461 327 807
smekal@jevicko.net
Milan Ševčík
místostarosta
461 327 807
obec.chornice@jevicko.net
Jana Vyroubalová, DiS.
účetní

 461 327 807
obec.chornice@jevicko.net

Zastupitelstvo

Hana Němcová
Jiří Slabý
Mgr. Zdenka Vašíčková
Bc. Ilona Vašíčková
Tomáš Kraus
Zdeněk Schreiber
Petr Továrek
Mgr. Jaroslav Vyhlídal
MUDr. Ludmila Spíchalová

Ing. Ivo Vymětal

Iveta Ondráčková

Finanční výbor

  • předseda: Petr Továrek
  • členové: Jiří Slabý, MUDr. Ludmila Spíchalová

Kontrolní výbor

  • předseda: Ing. Ivo Vymětal
  • členové: Mgr. Zdenka Vašíčková, Ing. Jaroslav Kříž

Komise kulturní

  • předseda: Zdeněk Schreiber
  • členové: Hana Němcová. Mgr. Jaroslav Vyhlídal

Komise životního prostředí

  • předseda: Tomáš Kraus
  • členové: Jan Zouhar, Roman Vodák